Annemie Vanzieleghem

Over Annemie
Annemie is één van de 2 eigen ontwerpers van Deknudt Mirrors en het hoofd van de ontwikkelingsafdeling van Deknudt Mirrors.  Zij werkt al sinds 1990 bij Deknudt Mirrors en kent spiegel dan ook van binnen en van buiten.

Visie
Sta open en wees ontvankelijk voor nieuwe dingen. Nieuwsgierigheid is een zeer belangrijke drijfveer. Trends opmerken en laten uitkristalliseren tot een verkoopbaar product geeft mij de voldoening die ik in de uitoefening van mijn beroep zoek. Met een gecultiveerde waardering van schoonheid, vorm, kleur en materialen, kunnen wij keer op keer opmerkelijke ontwerpen maken.
De mystiek van spiegels boeit me uitermate!

Designs

Nude  (3038.401)
Divina  (3034.102 and 3034.202)
Tutti L   (3040.201)
Tutti XL  (3040.301)
Taste The Concept